Tháng Năm 10, 2018

Cách điều trị và phòng ngừa bệnh lao

Điều trị lao Hiện nay bệnh lao điều trị lành bệnh trên 90% bằng thuốc kháng lao với điều kiện bệnh nhân phải kiên trì điều […]
Tháng Chín 26, 2017

Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh lao

Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh lao Nhóm trực khuẩn lao gây bệnh cho người: – Trực khuẩn lao người (Mycobacterium tuberculosis) là nguyên nhân […]