Nhân viên

BS Chuyên Khoa Cấp II - Nguyễn Văn Tẩn

Học vị: Bác Sĩ Chuyên Khoa Cấp II - Trưởng Khoa Lao và bệnh Phổi - Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch

0913.80.50.82 - 0917212365


Chuyên ngành: Lao và bệnh Phổi
Cơ quan công tác: Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch
Chức vụ hiện nay: Trưởng Khoa Lao và bệnh Phổi - Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch